MILJÖPOLICY

Vi bidrar till en miljöriktig utveckling genom att minska vår egen miljöbelastning.

Vi följer de lagar och krav som är relevanta för vår verksamhet.

I vårt miljöarbete fokuserar vi främst på läkemedel, kemikalier, energi och transport.

Vi strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all vår verksamhet.

Vi motiverar våra medarbetare att kontinuerligt förbättra rutiner och vidareutveckla vårt miljöengagemang.

Vi arbetar förebyggande och strävar efter ständiga förbättringar i syfte att förebygga miljöbelastning.